در ستایش دوچرخه‌

دو سه سالی می‌شود که دوچرخه در تهران رفیق بسیاری از روزهای من است و حالا که به این دو سه سال فکر می‌کنم حس می‌کنم که دوستی با دوچرخه یکی از بهترین اتفاقاتی بود که در زندگی تجربه کردم.