بدهی‌های پنهان، قاتلان خاموش کسب و کارها

بر کسی پوشیده نیست که هر کسب و کاری با هر قدمتی (از یک روز تا صد سال) بدون داشتن حسابداری منسجم و بررسی دقیق، مداوم و برنامه‌ریزی شده‌ مالی نمی‌تواند پایداری خود را در درازمدت تضمین کند و به زودی با چالش‌های مالی مختلف مواجه خواهد شد. حسابدار کسب و کار شما چه خودتان […]